Świetlice wiejskie

Uchwałą nr XXXVII/65/09 z dnia 13 lipca 2009r. w sprawie zmiany statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. Nr 81, poz. 1433) oraz uchwałą nr XXXVIII/72/09 z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały dot. wyposażenia jednostek organizacyjnych Gminy Mrocza przez przekazanie w trwały zarząd mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Mrocza przekazano świetlice wiejskie w zarząd Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy, wyłączając je z dniem 1 stycznia 2010r. z zarządu sołectw.

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mroczy obejmuje w zarządzie świetlice :

Lp. Świetlica wiejska Odpowiedzialny Kontakt
1. ROŚCIMIN Joanna GAPA 697 073 581
2. DRZEWIANOWO Iwona TADYCH 694 653 244
3. DRĄŻNO Katarzyna SPLITT 600 839 018
4. KAŹMIERZEWO Irena FRIDHEL 695 694 121
5. BIAŁOWIEŻA Sylwester MADZIŃSKI (52) 385 69 50
6. IZABELA Aldona MICHALSKA 723 651 378
7. JEZIORKI ZABARTOWSKIE Joanna PRĄDZYŃSKA 510 955 954
8. SAMSIECZYNEK Alojzy KOWALSKI (52) 385 65 68
9. MATYLDZIN Barbara RATAJCZAK 507 258 138
10. WYRZA Małgorzata JARANOWSKA 693 381 245
11. WIELE Dorota JOACHIMIAK 697 098 473
12. KRUKÓWKO Janina KONT 606 536 836

 

Świetlice wiejskie jako centra kultury mogą być miejscem organizacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży oraz miejscem spotkań i zebrań starszych mieszkańców wsi.  To jaka jest ich misja, wizja, cele oraz program.Informujemy, że istnieje możliwość wynajmu świetlic wiejskich na terenie gminy Mrocza. Informację należy wpierw zgłosić do opiekuna świetlicy, celem zarezerwowania terminu, a następnie powiadomić Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji – celem spisania umowy.

 

WYNAJEM ŚWIETLIC WIEJSKICH

L.p. Nazwa świetlicy Jedn.miary Cena brutto Jedn.miary Cena brutto
 1. Świetlica Wiejska  Białowieża doba 215,00 godz. 35,00
 2. Świetlica Wiejska  Drążno doba 265,00 godz. 35,00
 3. Świetlica Wiejska  Drzewianowo doba 215,00 godz. 35,00
 4. Świetlica Wiejska  Izabela doba 215,00 godz. 35,00
 5. Świetlica Wiejska  Jeziorki Zabartowskie doba 185,00 godz. 20,00
 6. Świetlica Wiejska  Kaźmierzewo doba 215,00 godz. 35,00
 7. Świetlica Wiejska  Rościmin doba 215,00 godz. 35,00
 8. Świetlica Wiejska  Samsieczynek doba 215,00 godz. 35,00
 9. Świetlica Wiejska  Wiele doba 315,00 godz. 35,00
10. Świetlica Wiejska  Wyrza doba 215,00 godz. 35,00
11. Świetlica Wiejska  Krukówko doba 315,00 godz. 35,00
12. Świetlica Wiejska  Matyldzin doba 215,00 godz. 35,00

 

Zarządzenie Nr 0050.218.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 12.01.2016.